Home

Business List to nie jest zwykła baza danych. To innowacyjna platforma udostępniania i wymiany kontaktów biznesowych stworzona w odpowiedzi na potrzeby firm działających na rynku B2B. Dzięki niej już od 2012 roku Partnerzy uczestniczący w platformie uzyskują trwałą przewagę konkurencyjną. Uczestnictwo w platformie Business List to promocja produktów i usług Partnerów i Klientów z osiągnięciem ponadprzeciętnej rentowności.

Platforma Business List łączy firmy posiadające aktywne relacje biznesowe, aby w oparciu o istniejące zasoby budować dodatkową wartość wykorzystując efekt synergii. Pozwala bezpiecznie i efektywnie korzystać ze zgromadzonych zasobów wykorzystując kampanie direct marketingowe do wsparcia własnych procesów, w szczególności sił działów sprzedaży.

W platformie Business List można uczestniczyć jako:

PARTNER

KLIENT

Oferuje innym Partnerom i/lub
Klientom dostęp do posiadanych
relacji biznesowych uzyskując szereg benefitów, w tym finansowych

Korzysta z relacji zbudowanych przez Partnerów wzbogacając własną bazę i wnosząc opłaty za każdorazowe użycie danych z Platformy Business List

 logo1111

logo1112